Series hướng dẫn reactJs (P.1)

Mình vừa tổng hợp các video về lập trình React rất dễ hiểu mọi người cùng xem nha, các bạn bookmark lại kẻo quên trang mình, các bạn tham khảo thêm web này nếu muốn hiểu thêm về ReacJs, trên đây viết khá dễ hiểu: Hướng đẫn ReactJs.

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Part 2: Series hướng dẫn ReacJs (P.2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s